Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÖMSUND SJOUTNÄSET 1:3 - husnr 20, SJOUTNÄSETS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Fasad söder.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SJOUTNÄSETS KAPELL (akt.), SJOUTNÄSETS KAPELL (akt.)

1914 - 1919

1919 - 1919

Jämtland
Strömsund
Jämtland
Frostviken
Frostvikens församling
Härnösands stift
Sjoutnäset 150

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2005

Nuvarande kapell hade en föregångare, enligt tradition uppförd på 1860- talet. Det var ett enkelt liggtimrat kapell utvändigt klätt med panel. Långhuset var rektangulärt till formen med ett torn krönt av en lanterninhuv vid ena gaveln. Det äldre kapellet revs när det nuvarande byggdes. Dagens kapell uppfördes 1919 efter ritningar från 1907 av Gustaf Lindgren.

I länsmuseets arkiv finns inga uppgifer om genomförda åtgärder men enligt vaktmästaren i Sjoutnäset har långhusets spåntak lagts om på 1960- talet, troligtvis även koret. På 1940- talet sprutade man taken med Cuprinol vilket läckte in och rann ner på bänkarna i långhuset. De...

Läs mer i eget fönster

År 1914 - 1919 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

År 1914 - 1919 Nybyggnad - Korparti
Kor

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

År 1914 - 1919 Nybyggnad - Sakristia
Sakristia

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

År 1914 - 1919 Nybyggnad - Torn
Torna

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

År 1919 - 1919 Nybyggnad
Dagens kapell uppfördes 1919 efter ritningar från 1907 av Gustaf Lindgren.

Gustaf Lindgren (Arkitekt)

År 1934 - 1934 Ändring - restaurering
År 1934 - 1934 Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör

Paul Jonze (Konstnär)