Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND BARA ÖDEKYRKA 1:1 - husnr 1, BARA ÖDEKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bara ödekyrka långhuset mot Ö.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BARA ÖDEKYRKA (akt.)

1091 - 1091

1239 - 1239

1240 - 1259

Gotland
Gotland
Gotland
Hörsne
Dalhems församling
Visby stift
Bara Ödekyrka 1

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Ej i bruk

Historik

Inventeringsår 2011

Kyrkans byggnadshistoria
Bara ödekyrka uppfördes under medeltiden som församlingskyrka för Bara församling. Den tillkom av allt att döma i en byggnadsetappetapp och stod troligen färdig vid 1200-talets mitt. I början av 1300-talet förstorades korets östfönster och försågs med masverk.
Vid mitten av 1500-tales verkar kyrkan ha stått öde och förfallen, 1588 begärde församlingsborna att gudstjänsterna skulle återupptas, varvid de lovade att reparera kyrkan och avlöna prästen. Så verkar inte ha skett utan kyrkan lämnades förblev utan vård till 1923 då man företog en mycket omfattande konservering efter förslag av arkitekt Sven Brandel...

Läs mer i eget fönster

År 1091 - 1091 Nybyggnad
Årtal enligt Strelow.
År 1239 - 1239 Nybyggnad
Årtal enligt Taxuslistan.
År 1240 - 1259 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Bara kyrka stod färdig med de delar vi ännu idag ser resterna – kor, långhus samt ett torn (SvK förlägger uppförandet av byggnaden samt dopfunten till Taxuslistans årtal 1239).
År 1300 - 1329 Ändring - ombyggnad, fönster
Altarfönster med masverk.
År 1540 - 1559 Tagen ur bruk
Kyrkan var mycket förfallen.
År 1588 - 1588 Ändring
Församlingsborna begärde att gudstjänsterna skulle återupptas, de lovade att reparera kyrkan och avlöna prästen.
År 1700 - 1799 Ändring
Tornet och valven var skadade.
År 1705 - 1705 Specifika inventarier - kyrkklocka
Kyrkklockan fördes till moderförsamlingen Hörsne trots församlingsbornas proteser.
År 1720 - 1720 Specifika inventarier - kyrkklocka
En ny kyrkklocka göts av Catharina Meyer, Stockholm.
År 1798 - 1798 Specifika inventarier - kyrkklocka
omkring 1798, Kyrkklockan skänktes (?) från Rosendal (Ung-Båtels), Follingbo.
År 1923 - 1923 Konservatorsarbeten
Omfattande konserveringsarbeten efter förslag av arkitekt Sven Brandel, Stockholm, på kostnad av direktör Harald Laurin Kyrkogårdsmuren uppfördes delvis. Långhusets kapitälband flyttades från kyrkogårdsmuren där de varit inlagda och ställdes istället i långhuset på gräset. Avtäcktes samtliga murar och murrester med cementbruk. Brottytor och andra skador i murytorna lagades. Två strävpelare av kalksten uppfördes på Ö sidan av tornets V mur. Återuppbyggnadsplaner enligt Anders Rolands förslag.

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1973 - 1973 Underhåll
Fogades och lagades ruinen med starkt cementbruk, lösa stenar säkrades.
År 1992 - 1992 Konservatorsarbeten
Församlingen befarade att masverket i korets östfönster löper risk att förstöras och föreslår att det konserveras.
År 2005 - 2005 Ändring - restaurering
Fasaderna restaurerades av Stenkultur i Stockholm AB efter förslag av antikvarie P. Olsson: Fogarna sågs över och lagades (blandning 1:3 med kalkstenskross som filler, bruket pigmenterades med kimrök).

Stenkultur i Stockholm AB (Konservator)

År 2006 - 2006 Specifika inventarier - kyrkklocka
omkring 2006. Den spräckta kyrkklockan lagades.