Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM KRUBBAN 18 - husnr 9, OFFICERSSTALLET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
OFFICERSSTALLET (akt.)

1879 - 1879

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Linnégatan 64, Narvavägen 17, Storgatan 31, Storgatan 33, Storgatan 33B, Storgatan 33C, Storgatan 41, Styrmansgatan 26, Styrmansgatan 28, Styrmansgatan 30, Styrmansgatan 32

Försvarsväsende - Stall

Offentlig förvaltning - Kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den totala ombyggnaden innebar att byggnaden endast genom sin småskalighet och placering en bit in på tomten visar den tidigare funktionen som ekonomibyggnad i regementsanläggningen. Stallfunktionen är idag svår att avläsa. Efter ombyggnaden ansluter byggnaden mer till Bloms arkitektur genom sin enkelhet och sitt flacka tak än till det ursprungliga stallets sena 1800-talsarkitektur.

År 1879 - 1879 Nybyggnad
År 1918 - 1918 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad till sjukhus planerad efter ritningar av Erik Josephsson. Det är oklart i vilken omfattning planerna förverkligades.
År 1956 - 1959 Ändring - ombyggnad
Ombyggnad till kontor för Riksåklagaren efter ritning av arkitekt Torsten Attarp.

Torsten Attarp (Arkitekt)