Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM KRUBBAN 18 - husnr 5, EXERCISHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EXERCISHUSET (akt.)

1877 - 1877

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift
Linnégatan 64, Narvavägen 17, Storgatan 31, Storgatan 33, Storgatan 33B, Storgatan 33C, Storgatan 41, Styrmansgatan 26, Styrmansgatan 28, Styrmansgatan 30, Styrmansgatan 32

Försvarsväsende - Exercishus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

1877 uppfördes byggnaden som exercishus (gymnastikbyggnad) i form av en öppen hallbyggnad.

År 1877 - 1877 Nybyggnad
År 1950 - 1959 Ändring - restaurering, exteriör
Fasadrenovering, ombyggnad. Nederdelen av de ursprungliga fönsteröppningarna sattes igen. Nya fönster togs upp i bottenvåningen. Ett mellanbjälklag läggs in för en gallerivåning med tjänsterum utmed fasaderna. Det öppna schaktet i mitten av byggnaden visar den ursprungliga hallens rumshöjd.
År 1977 - 1977 Ändring - tillbyggnad
En förbindelsegång till textilkonserveringen i f.d. ridhuset byggs.
År 2002 - 2002 Ändring - restaurering, exteriör
Fasadrenovering och dräneringsarbeten. Sockeln mot Styrmansgatan förhöjdes till strax över gatunivå.