Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VILHELMINA FATMOMAKKE 1:1 - husnr 3, FATMOMAKKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fatmomakke kyrka mot koret.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FATMOMAKKE KYRKA (akt.), FATMOMAKKE KAPELL (akt.)

1881 - 1884

1881 - 1884

Västerbotten
Vilhelmina
Lappland
Vilhelmina
Vilhelmina församling
Luleå stift

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2010

Kyrkan är uppförd i en enkel klassicerande stil åren 18811884. Ritningar och uppgifter om byggmästare eller arkitekt saknas, men den femtio år äldre kyrkan i Dikanäs torde ha tjänat som förebild då kyrkorna liknar varandra. Kyrkan har ett torn i väster samt ett rektangulärt långhus med integrerat kor och sakristia inom byggnadskroppen i öster. Tornet har en enkel gestaltning i två avsatser, med en smalare fyrsidig lanternin överst, krönt av tälttak, glob och kors. Kyrkans tak täcks av brädspån, medan väggarna är klädda med stående vitmålad locklistpanel. Stommen utgörs av liggtimmer i långhuset men isolerad stolpkonstruktion i torn...

Läs mer i eget fönster

År 1881 - 1884 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och torn
År 1881 - 1884 Nybyggnad - Torn
Torn
År 1881 - 1884 Nybyggnad - Korparti
År 1881 - 1884 Nybyggnad
Ny kyrka, den tredje (möjligen den fjärde), uppfördes på ny plats, ca 100 meter sydost om den gamla kyrkplatsen. Invigning skedde 1884. Takbeklädnad av hyvlad spån. En s k kåtakyrka skall ha funnits under 1700-talet, möjligen beläget öster om nuvarande kyrkan (omnämnt på 1780-talet). Ett kapell byggdes i närheten av nuvarande kyrkogården (eller på kyrkogården), nere vid sjön, 1790 av länsman Johan Edin, Åsele. Ett nytt kapell uppfördes på samma plats 1833 av Elis och Samuel Edman från Strömnäsby.
År 1927 - 1931 Ändring
*Yttertak av sågad spån lades. *Läktaren bakom koret igenbyggdes (syns på äldre foto, taget före 1927). Skärmväggen med arkadbågarna slutade ursprungligen vid takbrytningen. *Väggar och tak masonitekläddes, man fick orgelläktare och två värmeugnar. *Kyrkan målades helt ut- och invändigt. *Barockmässig altaruppsats tillkom och altartavla av Gerda Höglund, Stockholm, föreställande madonnan med Jesusbarnet.

Gerda Höglund (Konstnär)

År 1973 - 1973 Ändring - restaurering
”Tornet lutar trött mot väster”. Stomförbättring och uppriktning utfördes efter förslag av Bengt Lidström, VAB i Umeå.

Bengt Lidström (Arkitekt)

År 1975 - 1978 Ändring - restaurering
*Stående granpanel utvändigt. Målning av fasaden. Interiören återställdes till utförandet före 1927 (och målades troligen?). Förslag upprättat av arkitekt Bengt Lidström, VAB, Umeå. Genomförande med hjälp av beredskapsmedel. *Ny takbeläggning av brädspån, tryckimpregnerade. *Värmeisolering av taket. *Ny ytterbro till sakristian. *Gamla altartavlan målad på duk av vilhelminabon J Meurk återtogs. Motiv Jesus flankerad av två lärjungar. *Predikstol och dörrar i vapenhuset, tidigare i gamla 1700-tals kyrkan i Åsele, skulle överses av konservator. *Nya bekvämare bänkar föreslogs framtill och de ursprungliga med smala sittbrädor skulle vara kvar baktill under läktaren. *Golvet i kyrkan slipat och behandlat. De undre bjälklagen skulle kontrolleras.

Bengt Lidström (Arkitekt)

J Meurk (Konstnär)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad
Tillstånd att inrätta brudkammare. Rummet inbyggdes på norra sidan i tornets andra våning ovanför vapenhuset.