Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HAPARANDA KARUNGI 16:2 - husnr 4, KARL-GUSTAVS KYRKA (KARUNGI KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

Karl-Gustavskyrka.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KARL-GUSTAVS KYRKA (akt.), KARL-GUSTAVS KYRKA (KARUNGI KYRKA) (akt.)

1795 - 1796

1795 - 1796

Norrbotten
Haparanda
Norrbotten
Karl Gustav
Haparanda församling
Luleå stift
Kyrkholmsvägen 42

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan, grekisk

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Centralkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Korsplan

Historik

Inventeringsår 2004

Karl Gustaf kyrka som är en av länets sex korskyrkor byggdes 1795-96, ett tiotal år efter
att Karungi blivit egen församling 1782, byggmästare var Erik Lantto från Ruskola.

År 1795 - 1796 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Korsarmar, sakristia

Hans Hansson Louhiniva (Byggmästare)

År 1795 - 1796 Nybyggnad - Korsarm/ar

Hans Hansson Louhiniva (Byggmästare)

År 1795 - 1796 Nybyggnad - Korparti

Hans Hansson Louhiniva (Byggmästare)

År 1795 - 1796 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Ritningar av Överintendentämbetet. Byggmästare Erik Lantto, Helsingby, Österbotten. Predikstol snidad av Hans Hansson Lohiniva.

Erik Lantto (Byggmästare)

Hans Hansson Lohiniva (Konstnär - Bildhuggare)

År 1820 - 1820 Fast inredning - orgel
Ny orgel och orgelfasad. Pehr Strand, Stockholm.

Pehr Strand (Orgelbyggare)

År 1821 - 1821 Fast inredning - läktare
Läktare.
År 1829 - 1829 Fast inredning - predikstol
Predikstolens förgyllning.
År 1845 - 1845 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla. Esaias Svanberg.

Esaias Svanberg (Konstnär)

År 1848 - 1852 Ändring - ombyggnad, interiör
Altaret flyttas från korsmitten till östra korsarmen. Skärmvägg och altaruppsats i öster. Arkitekt Ludvig Hawerman. Innerväggarna kläds med panel.

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1922 - 1922 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Länsarkitekt Olof Lundgren. Tillstånd till:  Murade skorstenar  Nytt vapenhus avdelas vid västra ingången under orgelläktaren  Nytt vindfång vid södra ingången  Innanfönster i hela kyrkan  Bänkarna göras bekväma genom tredelning  Predikstol, läktare, orgelfasader och altaruppställningen rengöras  Ommålning invändigt och utvändigt  Taket och takryttaren tjäras  Kyrkotrapporna med plan justeras

Olof Lundgren (Arkitekt)

År 1949 - 1949 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Arkitekt Hjalmar Olsson, Boden. Arbetsbeskrivning:  De båda skorstenarna nedtagas. Taket lagas med överensstämmande spån och nya spån tjäras  Nya stenbroar med gjuten grund. Bron framför östra ATA, Nbm, RAÄ:s byggnadsregister ingången omlägges med befintliga stenar  Utrymmet bakom altaret utnyttjas som arkiv  Omläggning och isolering av golv. Under de nya bänkarna inlägges ett extra golv, 10 cm högre än nuvarande  Isolering av väggar, tak och takvalv  Ny trappa till orgelläktaren  Innanför norra dörren anordnas ett vindfång  I vapenhuset uppföres en skiljevägg mot brudkammaren  Nya bänkar. Å läktaren bibehållas de gamla bänkarna  Utvändig och invändig målning  Å predikstolen med skärmtak mindre bättringar Enligt byggnadsregistret:  Läktarunderbyggnad  Ombyggnad av bänkinredningen Tillstånd till ombyggnad av orgeln, ej fasaden.

Hjalmar Olsson (Arkitekt)

År 1952 - 1952 Ändring
Ombyggnad av orgeln. Grönlunds orgelbyggeri. Tillstånd till elektrisk belysnings- och uppvärmningsanläggning. Ingenjör G. André, Boden.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggare)

År 1975 - 1975 Fast inredning - orgel, orgelverk
Nytt orgelverk. Grönlunds orgelbyggeri.

Grönlunds orgelbyggeri AB (Orgelbyggeri)

År 1990 - 1990 Underhåll - målningsarbete, exteriör
Kyrkans fasad målas med vit akrylatfärg.
År 1994 - 1994 Ändring
Renovering och viss ombyggnad av kyrkan. Slutbesiktning från Norrbottens museum:  Ombyggnad av ytterbron  Utrymningsstege på läktaren samt höjning av läktarbarriären  Befintlig elcentral ombygges till städutrymme  Renovering av fönster  Omläggning av takspån, komplettering med nya och tjärstrykning  Pelare under läktare lagas och målas
År 2001 - 2002 Ändring - restaurering
Restaurering av kyrkan. Enligt slutrapport från Norrbottens museum:  Ett åttiotal träspån byts ut. Taket tjäras  Akrylatfärgen avlägsnas från väggar, dörrar och fönster. Målas med linoljefärg
År 2003 - 2003 Teknisk installation
Tillstånd till installation av brand- och stöldlarm i kyrkan.