Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LESSEBO EKEBERGA 3:1 - husnr 6, EKEBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC06483.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EKEBERGA KYRKA (akt.), EKEBERGA KYRKA (akt.)

1824 - 1826

1824 - 1826

Kronoberg
Lessebo
Småland
Ekeberga
Ekeberga församling
Växjö stift
Stora vägen 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår 2006

På Ekeberga kyrkogård, hundratalet meter sydväst om den nuvarande kyrkan, stod tidigare en träkyrka från slutet av 1100-talet eller 1200-talets början. Det var troligen en stavkyrka lik Granhults kyrka, men mycket knapphändiga uppgifter finns att tillgå.
Den gamla kyrkan ansågs för trång redan i mitten av 1700-talet. 1754 skrev kyrkoherde N. M. Grönqvist till Växjö domkapitel: ”Ekeberga kyrka, av början ganska liten byggd, är numera, sedan Kosta glasbruk kommit till, alldeles otillräcklig så att en stor del av dem som komma att Höra Guds ord ej få rum i kyrkan utan måste stå ute på kyrkogården, vilket giver anledning till stort osk...

Läs mer i eget fönster

År 1754 - 2005 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

A. R. Pettersson (Arkitekt)

August Atterström (Arkitekt)

Bent Jörgen Jörgensen (Arkitekt)

Gunnar Torhamn (Konstnär)

Johannes (Johan) Magnusson (Orgelbyggare)

Nils Hammarberg (Orgelbyggare)

Rolf Nilsson (Konservator)

Sven Wahlgren (Konservator)

Uno Angerstein (Konstnär)

År 1824 - 1826 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor, sakristia och torn

Johan Christian Serén (Arkitekt)

Palmgren från Fällan (Byggmästare)

År 1824 - 1826 Nybyggnad - Torn

Johan Christian Serén (Arkitekt)

Palmgren från Fällan (Byggmästare)

År 1824 - 1826 Nybyggnad - Sakristia

Johan Christian Serén (Arkitekt)

Palmgren från Fällan (Byggmästare)

År 1824 - 1826 Nybyggnad - Korparti

Johan Christian Serén (Arkitekt)

Palmgren från Fällan (Byggmästare)

År 1824 - 1826 Nybyggnad
1754 - Gamla kyrkan anses för trång 1819 - Församlingen beslutar om kyrkobygget 1821 - Ritningarna från Kungliga Överintendentämbetet antogs 1824 - Kyrkan börjar byggas 1826 - Kyrkan invigs den 13 augusti av prosten Johan Engström
År 1913 - 1914 Nybyggnad - Vapenhus

August Atterström (Arkitekt)