Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

FLEN DUNKERS KYRKA 1:1 - husnr 3, DUNKERS GRAVKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Dunker 5

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
DUNKERS GRAVKAPELL (akt.)

1928 - 1928

Södermanland
Flen
Södermanland
Dunker
Dunker-Lilla Malma församling
Strängnäs stift
Dunkers kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

År 1809 - 1814 Fast inredning - altare
Altaret stod tidigare i kyrkan

Henrik Måsbeck (Arkitekt)

År 1928 - 1928 Nybyggnad
Nytt gravkapell

Dunkers kyrka. Sörmländska kyrkor 15. 1984 (Publikation)