Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VÄSTERVIK GLADHAMMARS KLOCKARBOL 1:1 - husnr 3 Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Gladhammar 01 10

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1936 - 1938

Kalmar
Västervik
Småland
Gladhammar
Gladhammar-Västrums församling
Linköpings stift
Gladhammar 1

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Kapell

Historik

Inventeringsår 2004

Gladhammar kapell är uppfört på den ungefärliga platsen för Gladhammars gamla kyrka. Denna var uppförd av trä, sannolikt under 1300-1400-talet, med rektangulärt långhus, ett smalare rakslutet kor i öster och sakristia av sten i norr. Gravkapellet uppfördes 1936 -38 efter ritning av Johannes Dahl, Tranås. Till sin plan skulle kapellet efterlikna den gamla kyrkan. Det uppfördes med ett rektangulärt långhus, ett smalare och lägre rakslutet parti i norr, och ett vapenhus i söder, även det smalare och lägre. Takfallet gjordes brant och såväl tak som fasader lades med "spån" av skiffer i stället för gamla kyrkans beklädnad av träspån.
År...

Läs mer i eget fönster

År 1936 - 1938 Nybyggnad

Johannes Dahl (Arkitekt)

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)

År 1983 - 1983 Ändring
Ny takarmatur i kapellrummet.
År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, interiör
Väggarna tilläggsisolerades, vävkläddes och målades. Nytt trägolv. Orgel insatallerad. Nya skåp för textilförvaring.

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad, exteriör
Ny dörr till sakristian och ingången förminskad.

Lennart Arfwidsson (Arkitekt)