Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

OSKARSHAMN MISTERHULT 1:90 - husnr 4 Ny sökning Tillbaka till sökning

KI Misterhult 00 83

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1931 - 1931

Kalmar
Oskarshamn
Småland
Misterhult
Misterhults församling
Linköpings stift
Mistravägen 2

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Historik

Inventeringsår 2004

Gravkapellet som är beläget söder om kyrkans torn är uppfört 1931 efter ritningar av byggnadsingenjören Gustaf Karlsson, Vakthem och byggt under ledning avbyggmästaren JP Johansson, Figeholm. Som förebild användes det gamla gravkoret, gamla kyrkans sakristia på Gamla kyrkogården. För kostnaderna stod sjökapten Efraim Johansson och hans maka Elisabeth.
Informationen inlagd i samband med inventering utförd av Kalmar läns museum 2004 på uppdrag av Linköpings stift.

År 1931 - 1931 Nybyggnad

Gustaf Karlsson (Arkitekt)