Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

LANDSKRONA CITADELLSTADEN 5:1 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

Söderfasad.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1961 - 1961

Skåne
Landskrona
Skåne
Landskrona
Landskrona församling
Lunds stift
Kapellvägen 20

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2015

Kyrkoanläggningen är stor och består av många olika delar med skiftande användningsområden. Den inrymmer kyrka (S:t Johannes kyrka), begravningskapell (S:t Jakobs kapell), församlingsal (Johannesgården), glasöverbyggd gård (”Livets rum”), kontor, krematorium och dessutom ett flertal rum med bifunktioner till dessa verksamheter.

Kyrkoanläggningen byggdes 1961 och är ritad av domkyrkoarkitekt Eiler Græbe. Ett mindre begravningskapell revs då. På platsen fanns kyrkogårdsexpeditionen som blev hopbyggd med kyrkan och ändrade funktion till församlingsgård.

1985 renoverades St Johannesgården efter ritningar av Ulf Roos arkitektkont...

Läs mer i eget fönster

År 1899 - 1899 Specifika inventarier - dopfunt
Livets rum: Dopfunten, från 1899, är av norsk slipad marmor. Halvklotformad cuppa med slät ovansida och rund urgröpning för dopfat. Klotformat skaft, nedåt rund profilerad på åttkantig fot.
År 1960 - 1960 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klockorna från 1960 är båda gjutna av malm av M.&E. Ohlssons Klockgjuteri i Ystad. Klockorna har inskriptioner. De hänger i en öppen klockstapel av tegel ovanför S:t Jakobs kapell.

M & E Ohlsson Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1961 - 1961 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Kyrkoanläggningen byggdes 1961 och är ritad av domkyrkoarkitekt Eiler Græbe. Ett mindre begravningskapell revs då. På platsen fanns kyrkogårdsexpeditionen som blev hopbyggd med kyrkan och ändrade funktion till församlingsgård.

Eiler Graebe (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Fast inredning - altare
Huvudaltare, från 1961, är väggfast och av polerad kalksten, troligen ritat av Eiler Græbe. Det består av en 18 cm tjock skiva som skjuter ut från väggen, under skivan står en bred rektangulär väggfast platta, som bildar altarets framsida på vilken finns ett stort inhugget Kristusmonogram.

Eiler Graebe (Arkitekt)

År 1961 - 1961 Specifika inventarier - altartavla
Altartavla, från 1961, är en oljemålning på duk målad av konstnären Martin Emond, Landskrona. Målningen är infälld i kyrkans södra vägg ovanför altaret. Bilden visar Jesus i helfigur klädd i färgrik dräkt, Tavlan är uppbyggd av fläckar av färg i klara färger. Bilden är 3,6 m x 1,85.
År 1961 - 1961 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunt, från 1961, av slipad kalksten, tillverkad av AB Komstasten, Gärsnäs. På en rund fot står en tresidig pelarform med insvängda sidor. Cuppan är halvklotformad med plan blankslipad översida och skålformad nedhuggning för dopskålen. Huggmärken i skålen bildar ett dekorativt element. Troligen ritad av Eiler Græbe.
År 1961 - 1961 Fast inredning - predikstol
Predikstolen är från 1961, troligen ritad av Eiler Græbe. Predikstolen har en sockel av kalksten och en tresidig korg av lackad stående ekpanel med en gråmålad sarg överst med en lutande pulpetskiva. Predikstolen är ansluten till väggen.
År 1961 - 1961 Fast inredning - altare
Sankt Jacobs kapell: Altaret, från 1961, är av slipad kalksten. Altarskivan är sexkantig varav den bakre sidan är svängd. Skivan vilar på två vinkelställda stöd i sidorna, vars överdelar följer skivans kanter. Förmodligen ritat av Eiler Græbe.
År 1961 - 1961 Fast inredning - bänkinredning
Sankt Jakobs kapell: Bänkinredningen från 1961 består av lösa stolar i ljust trä med flätad sits av sadelgjord. Oklätt ryggstöd av trä. Psalmbokshylla finns under stolen. Stolarna har enligt kyrkvaktmästaren tidigare haft sits av rep, en sådan stol finns kvar.
År 1962 - 1962 Fast inredning - orgel
Sankt Jakobs kapell: Orgeln, från 1962, är byggd av Paul Ott, Göttingen, Tyskland. 2005 flyttades orgeln in till kapellrummets östra sida av A Mårtenssons Orgelfabrik i Lund. Den har öppningsbara luckor, synliga pipor och rak avslutning överst.

Paul Ott (Orgelbyggare)

År 1963 - 1963 Fast inredning - orgel, orgelfasad
Orgeln, från 1963, är byggd av Paul Ott, Göttingen, Tyskland. Orgeln var tidigare inbyggd i ett rum bredvid kyrkans östra sida. 2008 flyttades spelbordet ut till kyrkans östra sida på ett podium med trappa på båda sidorna. Orgeln byggdes om av orgelbyggare Ugales Ergelbuvs Drabrica från Lettland. Spelbordet omges av en halvcirkel klädd med stående ekpanel. Orgelfasaden, ritad av Eiler Græbe, av lackat trä är inbyggd i kyrkans östra vägg och försedd med träraster och synliga pipor ut mot kyrkan. Överkantens avslutning ovan piporna är trappstegsformad av trä.

Eiler Graebe (Arkitekt)

Paul Ott (Orgelbyggare)

År 1978 - 1978 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen är stolar från 1978. Stolarna är i ljust trä med sits av flätad sadelgjord. Mellan stolarna finns kopplingsbeslag som även fungerar som psalmbokshylla.
År 1985 - 1985 Underhåll
1985 renoverades St Johannesgården efter ritningar av Ulf Roos arkitektkontor.
År 1993 - 1993 Ändring - tillbyggnad
1993 byggdes en förbindelsegång, ritad av arkitekt Alan Morrall, av den tidigare arkaden utanför kyrkan till kapellet och församlingsgården. Kapellets befintliga ytterportar flyttades ut till gången.
År 1994 - 1994 Ändring - ombyggnad
Arkitekt Alan Morrall byggde om och till församlingsgården 1994.
År 1994 - 1994 Fast inredning - altare
Livets rum: Altaret, från 1994, är av ljus ek med infällda partier av mörkare trädslag. Ett tunt latinsk mässingkors är infällt på framsidan av skivan och korset fortsätter ner på det främre av de fyra benen. Ritat av arkitekt Alan Morrall.
År 2003 - 2003 Ändring - ombyggnad
Utomhusgården mellan kyrka och kapell byggdes in och försågs med glastak år 2003, ritat av Thomæus Arkitektkontor AB.
År 2015 - Okänt Ändring - ombyggnad
2015, under inventeringen, pågår arbete med att byta hiss mellan krematorium och övre våningen. Dessutom arbetas med att återställa tak och väggar i vänthallen intill kyrkorummet efter en vattenläcka i taket. Allt plåtarbete var tidigare av koppar. Flera delar har stulits och har efterhand ersatts av brun plåt. Kopparn kommer att ersättas av zink på det tak som renoverades vid inventeringen.