Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING ÖDESTUGU 4:16 - husnr 9001, KLOCKSTAPEL Ny sökning Tillbaka till sökning

ödestuguklock.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KLOCKSTAPEL (akt.)

1750 - 1758

Jönköping
Jönköping
Småland
Ödestugu
Barnarp-Ödestugu församling
Växjö stift
Ödestugu kyrka 1

Religionsutövning - Klockstapel - Öppen

Religionsutövning - Klockstapel - Inklädd

Religionsutövning - Klockstapel - Inklädd

Historik

Inventeringsår 2006

Klockstapeln bör vara uppförd i samband med kyrktornets rivande
på 1750-talet. Byggmästare var Jon Arvidsson i Skoga, som
är gravlagd söder om kyrkan. Vid 1829 års inventering omnämns
att stapeln ”är gammal och tarfvar reparation”. Senast vid denna
tid torde stapeln ha klätts in. Någon gång under 1800-talets andra
hälft fi ck stapeln nuvarande särpräglade avslutning med lanternin.
1905 reparerades panelen och ommålades. Taktäckningen, som
sannolikt var spån, byttes mot galvaniserad plåt. I och med att
syllarna i princip låg direkt på marken uppvisade de rötskador. Ett
reparationsprogram utarbetades 1940 av arkitekt Bernhard...

Läs mer i eget fönster

År 1750 - 1758 Nybyggnad
Klockstapel uppförs av byggmästare Jon Arvidsson.

Jon Arvidsson (Byggmästare)