Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING ÖDESTUGU 4:16 - husnr 2, ÖDESTUGU KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ödestuguext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖDESTUGU KYRKA (akt.), ÖDESTUGU KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - 1299

Jönköping
Jönköping
Småland
Ödestugu
Barnarp-Ödestugu församling
Växjö stift
Ödestugu kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 2006

Kyrkans planform med fullbrett, rakslutet kor talar för en datering
till gotisk tid, d.v.s. efter ca 1250. Den romanskt utformade korporten
gör dock att vi får anta 1200-talets mitt som byggnadstid.
Sakristian är medeltida, men det är oklart om den är uppförd samtidigt
som kyrkan eller senare. Det har antagits att det dekorerade
hammarbandet suttit i kyrkans takstol, vilken ursprungligen bör
ha varit synlig nedifrån kyrkorummet. I ett inventarium från 1690-
talet omnämns ett torn och att koret har valv. Detta tyder på att
koret var avskilt med en triumfbåge, vilket är ovanligt i en salkyrka
(d.v.s. med fullbrett kor). En by...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Långhus, kor och sakristia
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Sakristia
År 1200 - 1299 Nybyggnad - Korparti
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Eventuellt är sakristian senmedeltida.
År 1600 - 2006 Ändring
För specifika ändringar, se pdf.

AB Byggfasad (Firma)

Ann Wolff (Konstnär - Glaskonstnär)

August Atterström (Arkitekt)

Bernhard Schill (Arkitekt)

C J Rolander, Klevshult (Hantverkare - Målare)

David Edvardsson (Konservator)

Flinks Bygg (Firma)

Johannes Dahls arkitektkontor (Arkitektkontor)

Johannes Petri (Konstnär - Dekormålare)

Leif Berg (Konservator)

Nils andersson (Arkitekt)

Olof Rosenblad (Konstnär - Dekormålare)

Per Rudenstam (Arkitekt)

Riksantikvarieämbetet (Konservator)

Runesten Joh. (Okänd)

S-O Andersson Bygg AB (Entreprenör)

Stockholms glasmästeri (Firma)

Torbern Röding (Konstnär - Bildhuggare)

Troels Krohn (Orgelbyggare)

År 1750 - 1769 Nybyggnad - Vapenhus