Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTHAMMAR GRÄSÖ 1:345 - husnr 1, GRÄSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gräsökyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRÄSÖ KYRKA (akt.), GRÄSÖ KYRKA (akt.)

1689 - 1689

1695 - 1697

Uppsala
Östhammar
Uppland
Gräsö
Öregrund-Gräsö församling
Uppsala stift
Klockarhagen 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2008

Gräsö kyrka är ovanlig bland Upplands sockenkyrkor eftersom det är en träkyrka.
Den är byggd på 1690-talet med en stomme av timmer och med rektangulär grundplan. I väster finns ett lägre rektangulärt vapenhus och i norr en sakristia. Kyrkan är den tredje i ordningen på Gräsö. Den drabbades svårt av rysshärjningarna 1719 och ska under en tid ha använts som stall. Först på 1740-talet började kyrkan återställas och fick vid denna tid sin nuvarande form. Arkitekten Johan Hårleman har nämnts som arkitekt till kyrkan, även om det ej finns belagt i källmaterialet. Exteriörens strikta, symmetriska form har drag av den karolinska erans trä...

Läs mer i eget fönster

År 1689 - 1689 Nybyggnad
Kyrkogården anlades i samband med att man började förbereda byggandet av Gräsö kyrka. Den var från början inhägnad med trästaket.
År 1695 - 1697 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Långhus, kor och vapenhus
År 1695 - 1697 Nybyggnad - Korparti
År 1695 - 1697 Nybyggnad - Vapenhus
År 1695 - 1695 Ändring
Grundstenen till kyrkan lades.
År 1697 - 1697 Invigning
Gräsö kyrka invigdes. Predikstolen är kvar sedan denna tid.
År 1746 - 1746 Ändring - ombyggnad
En omfattande ombyggnad av kyrkan inleddes efter en lång förfallsperiod. Ombyggnaden tog flera decennier i anspråk och gav kyrkan dess nuvarande utseende. I samband med ombyggnaden fick kyrkan sin nuvarande inredning.
År 1753 - 1753 Nybyggnad - Sakristia
År 1753 - 1753 Nybyggnad - Sakristia
Sakristian byggdes med en källare under.
År 1758 - 1759 Underhåll - interiör
Kyrkorummets innerväggar panelades. Väggar och valv vitlimmades.
År 1842 - 1842 Fast inredning - orgel
Orgeln byggdes av orgelbyggare Pehr Gullbergsson, Lillkyrka. Det förgyllda korset med törnekrona och vitt kläde placerades på altaret.

Pehr Gullbergsson (Orgelbyggare)

År 1887 - 1887 Ändring - restaurering, interiör
En hård restaurering genomfördes. Nytt golv inlades, öppna bänkar sattes in och all fast inredning övermålades. En järnkamin insattes i långhuset.
År 1930 - 1933 Ändring - restaurering, interiör
En restaurering av kyrkan genomfördes under ledning av arkitekt Sigge Ullén med Sven Dalén som konservator. Övermålningen från 1887 togs bort på predikstol, altarring och orgelläktare. Interiören i övrigt nymålades och bänkarna byggdes om. En glasmålning insattes i vapenhusets n vägg. Sakristians väggar kläddes med masonit. Ny värmeanläggning med lågtrycksånga från panna i sakristikällaren. Det förgyllda korset flyttades från altaret till vapenhuset.

Sigfrid (Sigge) Ullén (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Fast inredning - orgel
Orgeln renoverades av Frede Aagaard, Norrahammar.

Frede Aagaard (Orgelbyggare)

År 1972 - 1972 Ändring - restaurering, interiör
Interiören målades om i nya färger. Altarring och predikstol restaurerades av konservator Bengt Grandin.