Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALLSTAHAMMAR BERGS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 9001, KLOCKSTAPEL Ny sökning Tillbaka till sökning

Berg5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KLOCKSTAPEL (akt.)

1300 - 1699

Västmanland
Hallstahammar
Västmanland
Berg
Hallstahammar-Kolbäcks församling
Västerås stift
Bergs kyrkby 6

Religionsutövning - Klockstapel - Inklädd

Religionsutövning - Klockstapel

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Klockstapeln sydväst om kyrkan har sin nuvarande, kompakta form alltsedan en genomgripande ombyggnad 1842. Då inkläddes den med locklistpanel som tjärströks. Överst byggdes ett valmat tak med vitmålade frontespiser – förut fanns en hög 1600-talsspira.

År 1300 - 1699 Nybyggnad
Osäkert. Information om när klockstapeln byggdes saknas. Kyrkan byggdes under 1300 talet och de första uppgifterna kring klockstapeln är från tidigt 1600-tal då uppgifter om renoveringar och ommålningar av klockstapeln omnämns.
År 1626 - Okänt Underhåll
Både kyrkans tak och klockstapeln hade fått ny spånbeklädnad och tjärats Källa: VS: F III a; 3, visitation 1626
År 1641 - Okänt Ändring
Klockstapeln genomgick större reparation, fick nytt innanrede, bärande bjälkar, spiror och dörr. Den kröntes med en hög spets. Källor: ATA: Ihrfors, s 979, 982-983 VS: E IV A, 5a, inventarium 1690
År 1644 - Okänt Underhåll
Klockstapeln spånslogs och tjärades Anders i Stigsbo Källa:ATA: Ihrfors, s 980
År 1686 - Okänt Underhåll
Klockstapeln reparerades Källa: ATA: Ihrfors, s 985
År 1842 - Okänt Ändring
Klockstapeln byggdes om, varvid den tidigare spetsen togs ner och nuvarande huv byggdes istället. Klockstapeln kläddes med panel som tjärströks. Tolv ljudluckor togs upp och överst gjordes små frontespiser med vitmålade luckor. Källa: VS: E IV b; 8, Inventering 1851
År 1914 - Okänt Underhåll
Klockstapeln reparerades och tjärströks
År 1926 - Okänt Underhåll
Vid visitation 1925 konstaterades att klockstapelns panel var på väg att frätas sönder, därför att den strukits med asfalttjära. Källa: VS: E IV b; 8, visitation 24-25/7 1926