Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HALMSTAD SLOTTET 1 - husnr 1, HALMSTADS SLOTT Ny sökning Tillbaka till sökning

2450.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HALMSTADS SLOTT (akt.)

1590 - 1619

Okänt - 1850

Halland
Halmstad
Halland
Halmstad
Halmstads församling
Göteborgs stift
Halmstads slott

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Slott och herrgård - Slott

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Halmstad var befäst redan på medeltiden. Omkring 1600 byggdes en ny befästningsgördel under ledning av Hans Steenwinkel dä. I samband med de nya befästningsarbetena anlades Halmstads slott som ett citadell intill den södra bastionen Söderkatt, och stadsporten Söderport. Slottet utgöres av fyra sammanbyggda längor kring en borggård. Det torde i huvudsak ha stått färdigt vid kungamötet i Halmstad 1619. Den östra längan mot Nissan består av två byggnader, som tidigare hade gemensamt tak. Den södra byggnaden rymde slottskyrkan, som 1774 förändrades till sädesmagasin. Den södra längan, som är huvudlängan, har ett utkikstorn i fem våninga...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2006

Halmstads slott. Uppfört runt 1600 för Christian 4. Länsresidens o Landshövdingens tjänstebostad sedan 1600-t.

År 1590 - 1619 Nybyggnad

Hans van Steenwinckel d ä (Arkitekt)

Willum Cornelissen (Arkitekt)

År 1774 - 1776 Ändring - ombyggnad
De södra och norra längorna fick de nuvarande brutna taken. Bostadsdelen i södra längan byggdes om. Slottskyrkan byggdes om till sädesmagasin.
År 1863 - 1863 Ändring - ombyggnad
Magasinsverksamheten i den fd slottskyrkan upphörde 1863 och då inreddes rummen till kanslilokaler.
År 1886 - 1886 Ändring - restaurering
Vid restaurering 1886 under ledning av stadsarkitekten Sven Gratz försågs slottet med ornerade gavelrösten och en i korsvirke byggd vindskupa mot gården.

Sven Gratz (Arkitekt)

År 1919 - 1919 Ändring - restaurering

Theodor Wåhlin (Arkitekt)

År 1960 - 1969 Ändring - restaurering
Slottets gula fasadfärg, från 1700-talet, ersattes av en rosaartad kulör som skulle erinra om den ursprungliga. Portgången till landskansli och residens fick ett glasat entréparti mot trädgården på den gamla befästningsgördeln.
År Okänt - 1850 Nybyggnad