Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

NORRTÄLJE ROTEN 2:1 - husnr 9, UNDERSTENS GAMLA FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

64.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
UNDERSTENS GAMLA FYR (akt.), UNDERSTENS FYR (akt.)

1847 - 1848

1847 - 1848

Stockholm
Norrtälje
Uppland
Singö
Väddö församling
Uppsala stift
Kittelörarna 4

Kommunikation - Fyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Inventeringsår 2000

Under riksdagen åren 1844-1845 behandlades två motioner om förbättring av sjösäkerheten utmed Norrlandskusten. I dessa planer ingick en fyr på Understen. Arbetet med att förverkliga planerna för Understen kom genast igång och C. Sandell upprättade ritningar och kostnadsförslag som omfattade ett runt, cirka 16 meter högt fyrtorn av sten med en spegelapparat bestående av tio paraboliska mässingsspeglar med rovoljelampor inom lanternin. Byggnadskontraktet tillföll handelshuset G. Moberg i Västervik och fyrplatsen anlades under åren 1847-1848 och på hösten 1848 tändes fyren.

1915-1916 uppfördes ett nytt torn av armerad betong, 39 met...

Läs mer i eget fönster

År 1847 - 1848 Nybyggnad
År 1847 - 1848 Nybyggnad
År 1916 - 1922 Tagen ur bruk