Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VALLENTUNA FRÖSUNDA PRÄSTGÅRD 3:1 - husnr 9003, GRAVKAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRAVKAPELL (akt.)

1950 - 1950

Stockholm
Vallentuna
Uppland
Frösunda
Vallentuna församling
Stockholms stift
Frösunda-Prästgård 4

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Religionsutövning - Kyrka - Gravkapell

Historik

Inventeringsår 2004

Gravkapellet uppfördes år 1950 efter ritningar av Einar Lundberg. Byggnaden står i nord-sydlig riktning med koret åt norr. Gravkapellet är uppfört på en grund av huggen sten och fasaderna är putsade i en beigegrå kulör. Sadeltaket är täckt av skiffer och ovan entrén kröns taknocken av ett kors. Mot kyrkogården vätter entrén i form av en dubbelport i ek.

År 1950 - 1950 Nybyggnad

Einar Lundberg (Arkitekt)