Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖLNDAL KÅLLERED 4:1 - husnr 3, BAGGESKA GRAVKORET, KÅLLEREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BAGGESKA GRAVKORET, KÅLLEREDS KYRKA (akt.)

1779 - 1779

Västra Götaland
Mölndal
Västergötland
Kållered
Kållereds församling
Göteborgs stift
Norra Kyrkvägen 23

Religionsutövning - Gravkor / mausoleum

Religionsutövning - Kyrka

Historik

Inventeringsår 2003

Bohusläns museums historik vid inventering 2002-2005:

Bagges gravkor, strax nordöst om kyrkans kor, byggdes 1779. Den gamla ingången vette åt söder.

1976 genomgick det en stor reparation och ombyggnad, då det fick en ny funktion som sakristia. Den gamla ingången sattes igen, och en ny togs upp på västsidan, och en glasad gång byggdes som förband sakristian med kyrkan.

Se i övrigt kyrkans historik.


År 1779 - 1779 Nybyggnad
År 1928 - 1928 Underhåll
Renovering med bl a nytt bjälklag.

Erik Friberger (Arkitekt)

År 1975 - 1976 Ändring - ombyggnad
Gravkoret byggdes om till sakristia, och byggdes samman med kyrkan via en glasad gång.

Håkan Lindqvist (Arkitekt)

Lindqvist & Edborg arkitektkontor, Göteborg (Arkitektkontor)

År 1991 - 1991 Underhåll - exteriör