Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING BOTTNARYDS PRÄSTGÅRD 2:1 - husnr 2 Ny sökning Tillbaka till sökning

stapel, neg.nr. B963_061:02

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1686 - 1686

Jönköping
Jönköping
Småland
Bottnaryd
Norra Mo församling
Skara stift
Kyrkvägen 11

Religionsutövning - Klockstapel - Öppen

Religionsutövning - Klockstapel - Öppen

Historik

Inventeringsår 2004

Klockstapeln uppfördes 1686 "af kyrkiones egne medel och penningar". och försågs 1702 med en inbyggd trappa. 1735 omspånades taket och gavlarna. Hela stapeln rödfärgades. 1814 omspånades huven på nytt. I samband med kyrkans renovering 1886-90 fick stapeln ny spån- och brädbeklädnad.

År 1300 - 1549 Specifika inventarier - kyrkklocka
År 1686 - 1686 Nybyggnad
År 1702 - 1702 Ändring - ombyggnad, trappa
Trapphus.
År 1735 - 1735 Underhåll - exteriör
Omspåning och rödfärgning.
År 1814 - 1814 Underhåll - takomläggning
Omspåning av tak.
År 1886 - 1890 Underhåll - exteriör
Ny spån- och panelklädsel.
År 1930 - 1930 Specifika inventarier - kyrkklocka