Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY SPECKSRUM 1 - husnr 9002, RADIO GOTLAND Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RADIO GOTLAND (akt.)

1200 - 1499

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift

Samhällsservice och teknisk försörjning - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Specksrum 1: Fastigheten omfattar tre byggnader som disponeras av Radio Gotland. Fem medeltida stenhus har dokumenterats inom fastigheten, varav det finns delar av åtminstone tre i yngre byggnadskroppar. På 1697 års karta benämns fastigheten som tomt 258 och är bebyggd med ett stenhus med gårdsrum, lada och stall. Enligt husklassifikationen från 1785 ägdes fastigheten av den lokalt kända färgaresläkten Brygger och vid detta årtal fanns på fastigheten stenhuset med tegeltak, ett trähus, ett färghus, ett brygghus, en lada av sten och trä samt en trädgård.
Byggnaden som ligger i det nordöstra hörnet med långsidan mot S:t Olofs gränd oc...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1499 Nybyggnad
Troligen var den ursprungligen packhus, men inrymmer numera radiolokaler. I dess södra del finns medeltida murverk bevarat, bland annat en igenmurad välvd dörröppning.
År 1840 - 1859 Ändring - påbyggnad
Byggnaden som ligger i det nordöstra hörnet med långsidan mot S:t Olofs gränd och är troligen uppförd under mitten av 1800-talet.
År 1970 - 1989 Ändring - ombyggnad
Fastigheten totalombyggdes inför radions inflyttning omkring 1980, varvid åtskilliga byggnadsdelar och detaljer av kulturhistoriskt intresse försvann.