Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HABO PRÄSTEBOLET 1:9 - husnr 9003 Ny sökning Tillbaka till sökning

stapel, neg.nr. 04/180:21

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1760 - 1760

Jönköping
Habo
Västergötland
Habo
Habo församling
Skara stift

Religionsutövning - Klockstapel

Religionsutövning - Klockstapel

Historik

Inventeringsår 2004

Klockstapeln uppfördes 1760 av sergeant Sven Mellin och renoverades 1830. Nya reparationer genomfördes 1908 varvid stapeln bl.a. ommålades. Vid arkitekt Allan Berglunds renovering 1933 täcktes taket med nya ekspån och rötskadade partier utbyttes. 1947 installerades elringning av K G Bergholtz och året därpå ommålades och tjärades stapeln. 1981 skedde den senaste ommålningen.

År 1756 - 1756 Specifika inventarier - kyrkklocka
Storklocka
År 1760 - 1760 Nybyggnad

Sven Mellin (Byggmästare)

År 1760 - 1760 Specifika inventarier - kyrkklocka
Lillklocka
År 1830 - 1830 Underhåll
År 1877 - 1877 Specifika inventarier - kyrkklocka
Mellanklockan omgjutes
År 1908 - 1908 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1933 - 1933 Underhåll - takomläggning

Allan Berglund (Arkitekt)

År 1947 - 1947 Teknisk installation - el
Elringning

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 1948 - 1948 Underhåll - målningsarbete, exteriör
År 1981 - 1981 Underhåll - målningsarbete, exteriör