Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SVENLJUNGA REDSLARED 2:30 - husnr 1, REDSLAREDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_064:23

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
REDSLAREDS KYRKA (akt.)

1818 - Okänt

1818 - 1818

Västra Götaland
Svenljunga
Västergötland
Redslared
Svenljungabygdens församling
Göteborgs stift
Redslared

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Historik

Inventeringsår 1997

REDSLAREDS KYRKA är en vitputsad, nyklassicistisk stenkyrka med långhus och tresidigt kor åt öster, vidbyggd sakristia i norr och stentorn i väster. Kyrkplatsen kan vara från medeltiden. Den första kända kyrkan är en träkyrka uppförd under 1600-talet och nedbrunnen omkring 1675. Strax därefter uppfördes en ny stenkyrka. År 1818 skedde en radikal ombyggnad av 1600-talskyrkan, stora delar nedrevs och kyrkan breddades och förlängdes åt öster samtidigt som den nuvarande sakristian uppfördes. Kyrkan målades invändigt första gången år 1835. År 1858 fick kyrkan i huvudsak sitt nuvarande utseende då tornet byggdes och långhuset förlängdes å...

Läs mer i eget fönster

År 1818 - Okänt Nybyggnad
År 1818 - 1818 Fast inredning - predikstol
Predikstolen byggs

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1818 - 1818 Nybyggnad - Sakristia
En sakristia vidbyggs norr om koret
År 1818 - 1818 Fast inredning - altare
Altaret byggs

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1818 - 1818 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården iordningställs med mur runt om

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1818 - 1818 Nybyggnad
Den befintliga 1600-tals kyrkan förlängs åt öster och breddas. Av 1600-talsmurverket finns med största sannolikhet inget kvar.

Antikvarisk-topografiska arkivet. (Arkiv)

År 1835 - 1835 Underhåll - målningsarbete, interiör
Kyrkan målas invändigt för första gången, bland annat målas en altartavla direkt på väggen över altaret.

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1849 - 1851 Fast inredning - orgel
En orgel byggs

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1857 - 1858 Nybyggnad - Torn
Ett torn vidbyggs i väster

Andreas Pehrsson (Byggmästare)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1857 - 1858 Fast inredning - läktare
Läktare tillkommer

Andreas Pehrsson (Byggmästare)

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1857 - 1858 Ändring - tillbyggnad
Kyrkan förlängs åt väster. Det befintliga vapenhuset rivs.

Andreas Pehrsson (Byggmästare)

Johan Fredrik Åbom (Arkitekt)

År 1884 - 1884 Fast inredning - orgel, orgelfasad

Ludvig Pettersson (Arkitekt)

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1884 - 1884 Fast inredning - orgel, orgelverk

Johannes Andersson (Orgelbyggare)

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1895 - 1895 Teknisk installation - värme
Kamin sätts in

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1903 - 1903 Underhåll
Kyrkan ommålas ut- och invändigt. En ny altartavla målas direkt på väggen över altaret.

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1903 - 1903 Fast inredning - bänkinredning
Den slutna bänkinredningen ersätts med nya öppna bänkar.

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1903 - 1903 Underhåll - omputsning
Utvändig omputsning

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1919 - 1919 Specifika inventarier - dopfunt
Ny dopfunt i ek

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1922 - 1922 Ändring - begravningsplats/kyrkogård
Kyrkogården utvidgas åt norr. Invigning sker år 1924.

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, golv
Nytt golv.

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, yttertak
Tornspiran renoveras och zinkplåten ersätts med kopparplåt.

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1924 - 1924 Underhåll
Kyrkan ommålas ut- och invändigt, bland annat ändras altarmålningen på väggen över altaret på nytt. Kors och kula på tornet omförgylls.

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad, fönster
Nya innanfönster

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1924 - 1924 Fast inredning - altare
En strålande sol på altarets framsida ersätts med i trä utskurna symboler för tro, hopp och kärlek.

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1943 - 1943 Ändring - ombyggnad, fönster
Korfönster med patinerat glas sätts in.

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1945 - 1945 Teknisk installation - värme
Värmepanna installeras i nytillkommet pannrum under koret med utvändig trappa i söder.

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1947 - 1947 Fast inredning - bänkinredning
Bänkarna kortas av på sidorna så att sidogångar bildas

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1949 - 1949 Underhåll
Kyrkan ommålas invändigt och altarringen omkläs.

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1949 - 1949 Fast inredning - altare
Ett dopaltare tillkommer i söder där det tidigare stått en kamin

Sigfrid Ericson (Arkitekt)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1949 - 1949 Specifika inventarier - altartavla
Ny altartavla

John Hedæus (Konstnär)

Olofsson, R & Larsson, C. (1958) "Redslareds kyrka". Kyrkobeskrivningsblad. (Arkiv)

År 1951 - 1951 Ändring - ombyggnad, fönster
Korfönster med bemålade glas sätts in

John Hedæus (Konstnär)

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1955 - 1955 Underhåll - omputsning
Utvändig omputsning

Antikvarisk-topografiska arkivet (Arkiv)

År 1995 - 1995 Fast inredning - bänkinredning
Fem bänkpar borttas

Lars Redegard (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1995 - 1995 Ändring - ombyggnad, interiör
Läktarunderbyggnader tillkommer

Lars Redegard (Arkitekt)

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1996 - 1996 Underhåll - omputsning

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 1997 - 1997 Ändring - tillgänglighetsanpassning
En ramp uppförs vid västra ingången

Regionmuseum Västra Götaland (Arkiv)

År 2007 - 2007 Underhåll - exteriör
nertagning och omputsning på västra och södra sidan av tornet, ommålning av taklist, tornluckor, dörrar, nytillverkning av tre tonrluckor

AK snickeri Öxabäck (Hantverkare - Snickare)

Öxabäcks måleri (Entreprenör)

År 2007 - 2010 Underhåll - fönster
Fönsterrenovering av samtliga fönster, målning med linoljefärg i en grå kulör

Mats Lindström Västra fönsterhantverkarna (Firma)

År 2011 - 2011 Underhåll - takomläggning
Byte av plåt på lanternin och spira

Johansson & Ljunggren (Entreprenör)

År 2011 - 2011 Underhåll - exteriör
Ommålning av blindfönster, takfot och panel på lanternin, förgyllning av kors och kula

Gällstads Måleri AB (Hantverkare - Målare)

År 2017 - 2017 Underhåll - exteriör
Utvändig putsrenovering och avfärgning, målning av fönster, portar, luckor mm

Bröderna Bergströms Byggnads AB Halmstad (Firma)