Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MÖRBYLÅNGA ALGUTSRUMS KYRKA 1:1 - husnr 1, ALGUTSRUMS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

DSC00883.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ALGUTSRUMS KYRKA (akt.)

1822 - 1822

1822 - 1822

Kalmar
Mörbylånga
Öland
Algutsrum
Glömminge-Algutsrums församling
Växjö stift
Törnbottenvägen 18

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Medeltid och fram till 1818
En kyrka uppfördes på ungefär samma plats som den nuvarande. Enligt Ragnhild Boström uppfördes först ett långhus samt en smalare absid med kor. I slutet av 1100-talet byggdes ett torn i väster. Senare utvidgades långhuset mot norr så att tornet kom att stå osymmetriskt i förhållande till långhuset. Under 17- och början av 1800-talet skede en del större ombyggnadsarbeten. Bl a inbyggdes tornet mor norr och fönstren förstorades.

1818
Beslut om ombyggnad med förlängning av kyrkan mot öster togs 1818. Vid kontraktets upprättande med häradsmurmästaren Johan Söderström från Kåtorp ändrades dock beslutet på...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1995

Medeltid och fram till 1818
En kyrka uppfördes på ungefär samma plats som den nuvarande. Enligt Ragnhild Boström uppfördes först ett långhus samt en smalare absid med kor. I slutet av 1100-talet byggdes ett torn i väster. Senare utvidgades långhuset mot norr så att tornet kom att stå osymmetriskt i förhållande till långhuset. Under 17- och början av 1800-talet skede en del större ombyggnadsarbeten. Bl a inbyggdes tornet mor norr och fönstren förstorades.

1818
Beslut om ombyggnad med förlängning av kyrkan mot öster togs 1818. Vid kontraktets upprättande med häradsmurmästaren Johan Söderström från Kåtorp ändrades dock beslutet på...

År 1822 - 1822 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Lånhus, kor

Johan Söderström (Byggmästare)

Peter Isberg (Byggmästare)

År 1822 - 1822 Nybyggnad - Korparti

Johan Söderström (Byggmästare)

Peter Isberg (Byggmästare)

År 1822 - 1822 Nybyggnad
Byggnadsarbetena utfördes av Söderström 1822, sannolikt biträdd av dåvarande snickaren Peter Isberg, men Isbergs medverkan är inte helt klarlagd. Det medeltida tornet stod ursprungligen kvar, indraget i den nya huskroppen. Ritningarna upprättades lokalt och blev aldrig insända till Överintendentsämbetet för godkännande. En teckning av Löfgren med planskiss visar att det medeltida tornet ”byggdes in” i det nya långhuset. Planskissen visar också att kyrkorummets bänkinredning var indelad i tre kvarter, ett i norr och två i söder samt att korbänkar med fyra rader fanns såväl i norr som i söder. Längst bak i kyrkan fanns också bänkar i två rader både i norr och i söder. På skissen finns ytterligare markeringar längst bak i kyrkan för en bänk i norr och en i söder. I koret fanns en altarpredikstol med uppgång via en trappa från sakristian. En läktare finns markerad på skissen. (Se bildbilagan)
År 1864 - 1864 Nybyggnad - Torn

Johan Isberg (Hantverkare - Snickare)

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

Peter Isberg (Byggmästare)