Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD ONSÖ 1:6 - husnr 9001, EKORNS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

ekorn.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
EKORNS FYR (akt.)

1950 - Okänt

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Torsö
Mariestads församling
Skara stift

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår 2000

Onsösundet är en gammal sjöled, men skäret Ekorn blev fyrplats först 1950, när inseglingen till Mariestad från väster lades om. Till att börja med fanns även en lysboj utanför fyren. Årtalet 1996 i fyrtornets betongsockel syftar på att sockeln reparerades detta år, i samband med att driften lades om frångas till solpanel/batteridrift. Det vita AGA-tornet på skäret i sundet ger ett fi nt helhetsintryck av en liten fyrplats från 1900-talets mitt och minner om farledens iordningställande genom sundet 1950.

KÄLLA: Vänerns fyrar - en lysande historia. Erik Holmström, 2000.

År 1950 - Okänt Nybyggnad