Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

MARIESTAD VIKSNÄSUDDE 1:1 - husnr 9001, VIKSNÄSUDDE F.D. FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

Viksnas1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VIKSNÄSUDDE F.D. FYR (akt.)

1902 - Okänt

Västra Götaland
Mariestad
Västergötland
Björsäter
Lugnås församling
Skara stift

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Stångmärke

Historik

Inventeringsår 2000

Viksnäsudde blev lotsboställe år 1827, men fyrplatsen kom till först vid 1900-talets början. På Viksnäsudde förenas upplevelsen av en särpräglad landskapsbild med en rikt sammansatt kulturmiljö med det välbevarade f.d. fyrtornet ute i vattnet och lots- och fyrvaktarbostället inne på udden. Farvattnen kring Viksnäsudde var av hävd ett genom seglingsområde för den äldre vänersjöfarten och här stötte även äldre leder samman; t.ex. möts här Mariestadssjön och Onsösundet. Sträckan från Viksnäs in mot Mariestad var särskilt svår att angöra och efter 1900 påbörjades anläggandet av fyrar och uppmuddring och sprängning för farleder. Fyrplats...

Läs mer i eget fönster

År 1902 - Okänt Nybyggnad