Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG BRÄNNÖ S:36 - husnr 1, GÄVESKÄRS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

163.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GÄVESKÄRS FYR (akt.)

1886 - Okänt

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Styrsö
Styrsö församling
Göteborgs stift
Strussnässtigen 2

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Angöringsfyr

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår 2000

På klippan Gäveskär i inloppet till Göteborg lät staden år 1886 uppföra en ledfyr bestående av ett kombinerat fyr- och bostadshus där fyren var placerad i bostadshusets sydöstra hörn. År 1915 släcktes fyren och ersattes av en åttakantig, fristående fyrkur. Denna fyr lät Göteborgs hamnstyrelse helautomatiserafyren, varefter bemanningen drogs in. Det nuvarande fyrtornet byggdes 1964. Det gamla fyr- och bostadshuset är sedan länge klätt med eternitplattor.

År 1886 - Okänt Nybyggnad
År 1915 - Okänt Tagen ur bruk