Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STRÖMSTAD NORD-KOSTER 1:245 - husnr 9001, NORDKOSTERS SÖDRA FYR Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
NORDKOSTERS SÖDRA FYR (akt.)

1849 - 1850

Västra Götaland
Strömstad
Bohuslän
Tjärnö
Strömstads församling
Göteborgs stift

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Ledfyr

Historik

Inventeringsår 2000

Dubbelfyrarna på Nordkoster uppfördes 1849-1850. På grund av fyrarnas höga placering försvann de ibland i dimma och moln, dessutom kunde de förväxlas med andra fyrar. Därför uppfördes i stället dubbelfyrar på det närbelägna Usholmen och fyrarna på Nordkoster släcktes i november 1891. Fyrtornen stod kvar och utgjorde tillsammans ett gott känningsmärke under dagtid. Under 1930-talet restaurerades båda tornen. Under 1980-talet restaurerades endast det norra tornet. Det södra tornet har lämnats orört eftersom det ingår i militärt skyddsområde

År 1849 - 1850 Nybyggnad
År 1891 - 1891 Tagen ur bruk