Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HELSINGBORG HAMNPAVILJONGEN 5 - husnr 1, HELSINGBORGS FYR Ny sökning Tillbaka till sökning

137.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HELSINGBORGS FYR (akt.), HELSINGBORGS FYR (akt.)

1888 - 1889

1889 - 1889

Skåne
Helsingborg
Skåne
Helsingborg
Helsingborgs Maria församling
Lunds stift
Parapeten 3

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Hamnfyr

Kommunikation - Lotsuppassningshus

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Hamnfyr

Kommunikation - Sjösäkerhetsanordning - Fyr - Hamnfyr

Historik

Inventeringsår 2000

Under 1740-talet ska det, på order av överpostdirektören, ha uppförts en vippfyr i Helsingborgs hamn. Syftet med fyren var att underlätta för stadens posthantering som då sköttes av färjemännen. Under början av 1800-talet lät staden anlägga en ny hamn som invigdes år 1832. Året efter uppfördes två hamnfyrar som bestod av åttasidiga, cirka 4,5 meter höga trätorn med lanterniner. En uppmätningsritning från 1850 ger en god bild av tornets utseende. Under 1860-talet ersattes dessa fyrar av ett fyrtorn av järn, vitmålat och med en sjätte ordningens lins.

År 1887 uppsattes två inseglingslykor på norra hamnarmen. Dessa ersattes 1888-18...

Läs mer i eget fönster

År 1888 - 1889 Nybyggnad
År 1889 - 1889 Nybyggnad