Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG NORDSTADEN 702:32 - husnr 9001, KV KRONHUSET F.D. ARTILLERIETS SMEDJA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KV KRONHUSET F.D. ARTILLERIETS SMEDJA (akt.)

1757 - 1759

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift

Försvarsväsende - Smedja

Kultur och nöjesliv - Café / konditori

Kultur och nöjesliv - Café / konditori

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden uppfördes 1757-1759 som grovsmedja för artilleriet och vid sekelskiftet 1900 var den fortfarande smedja för Göta artilleriregemente.

Ursprungligen hade smedjan två portar och fyra fönster mot gården. På de övriga sidorna saknades öppningar. Hela huset bestod av ett enda rum med två stora ässjor och kryssvälvt tak.

År 1866 sammanfogades smedjan och artilleriets Corps de Garde genom en tillbyggnad längs Postgatan. Troligen genomfördes en ombyggnad vid ungefär samma tidpunkt. Mot gården ersattes de två portarna med en enda, fönstren byttes och en takkupa med lastluckor ordnades. Södra gaveln fick två nya fönster.

Vid...

Läs mer i eget fönster

År 1757 - 1759 Nybyggnad
Grovsmedja för artilleriet.
År 1866 - 1866 Ändring - tillbyggnad
Smedjan och artilleriets Corps de Garde sammanfogas genom en lägre förrådsbyggnad (se Postgatan 8 Förråd).
År 1866 - 1870 Ändring - ombyggnad, port
De två portarna mot gården ersattes med en enda.
År 1866 - 1870 Ändring - ombyggnad, fönster
Fönster mot gården byts ut. Södra gaveln får två nya fönster.
År 1866 - 1870 Ändring - ombyggnad, yttertak
Takkupa med lastluckor tillkommer.
År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, interiör
De två gamla ässjorna rivs och en ny uppförs vid södra väggen.
År 1902 - 1902 Ändring - ombyggnad, exteriör
Fem nya fönster tas upp ut mot Nedre Kvarnbergsgatan och rummet delades upp med en mellanvägg.
År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad
Genomgripande upprustning genomförs och smedjan byggs om till café. Caféet sammanbyggs med grannhuset i norr. En del av tillbyggnaden mot Postgatan rivs så att en ny entré till Kronhusgården skapas.
År 1971 - 1971 Ändring - restaurering, exteriör
Takkupan från 1866 togs bort. De befintliga fönstren som hade fyra eller sex rutor byttes till nya smårutsindelade av 1700-talstyp.
År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad, interiör
Smedjans gamla valv repareras och ässjan ersätts med en ny eldstad. På vinden inreds föreningslokaler.