Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG NORDSTADEN 702:32 - husnr 11, KRONOHUSBODARNA Ny sökning Tillbaka till sökning

8210_LR_20080229 050

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KRONHUSBODARNA (F.D. ARTILLERIETS VERKSTÄDER) (akt.), KRONOHUSBODARNA (akt.)

1756 - 1759

1756 - 1759

1757 - 1759

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Kronhusgatan 1E, Postgatan 8B

Försvarsväsende - Verkstad

Försvarsväsende - Smedja

Försvarsväsende - Sadelmakeri

Jordbruk - Bod

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Före branden låg här en verkstadsbyggnad med ungefär samma storlek som det nuvarande huset.

Uppförd 1757-1759 som verkstadsbyggnad för artilleriet med lokaler för bl a klensmed, svarvare och hjulmakare. På 1910-talet fanns här fortfarande verkstäder för Göta artilleriregementes sadelmakeri och gevärsreparationer.

Byggnaden innehöll från början fem verkstadsrum, två med stora eldstäder. På gårdsfasaden fanns fyra entréer och en rad tätt sittande fönster som enligt en beskrivning från 1800-talets början hade ”16 st Glas Rutor uti hvardera paret Bågar” och fönsterluckor. Fasaden mot nedre Kvarnbergsgatan var nästan helt sluten m...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår Ej registrerat

Den envåninga östra längan, de s.k. Kronohusbodarna, byggdes 1756-59 som smides- och verkstadslokaler. Vid en restaurering 1971 inreddes handelsbodar, ett postkontor och ett kafé i byggnaderna.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3

Kronhuset uppfördes 1642-54 och är troligen Göteborgs äldsta bevarade byggnad. Det var ursprungligen magasin för kronan och användes sedan som tyghus för Göteborgs fästning, förläggning för garnisonen och kyrkolokal. År 1660 hölls riksdag här i samband med...

Läs mer i eget fönster

År 1756 - 1759 Nybyggnad
Den envåninga östra längan, de s.k. Kronohusbodarna, byggdes 1756-59 som smides- och verkstadslokaler.
År 1756 - 1759 Nybyggnad
År 1757 - 1759 Nybyggnad
Verkstadsbyggnad för artilleriet med lokaler för klensmed, svarvare och hjulmakare.
År 1840 - 1859 Ändring - ombyggnad, fönster
Tio nya fönster sätts in på gatufasaden. De flesta av 1700-talsfönstrena byts ut.
År 1840 - 1859 Ändring - ombyggnad, port
En femte entrédörr tas upp mot gården.
År 1971 - 1971 Ändring - restaurering
Vid en restaurering 1971 inreddes handelsbodar, ett postkontor och ett kafé i byggnaderna.
År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad, interiör
De fem rummen inreds till butiki, hantverkslokaler och cafékök.
År 1971 - 1971 Ändring - ombyggnad, exteriör
Alla fönster ersätts med nya, utformade med 1700-talsfönstren som förebild. Nya entrédörrar.