Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÖTEBORG INOM VALLGRAVEN 70:1 - husnr 1, FESKEKÖRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Feskekörka 1977.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FESKEKÔRKA (akt.), FISKEKYRKAN (akt.), FISKHALLEN (akt.), FESKEKÖRKA (akt.)

1873 - 1874

1873 - 1874

Västra Götaland
Göteborg
Västergötland
Göteborg
Domkyrkoförsamlingen i Göteborg
Göteborgs stift
Fisktorget 3, Fisktorget 4

Handel och bankväsende - Saluhall

Handel och bankväsende - Saluhall

Handel och bankväsende - Saluhall

Kultur och nöjesliv - Restaurang

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Uppfört 1873-1874, enligt ritningar av dåvarande stadsarkitekten V von Gegerfelt. En särskild saluhall ansågs nödvändig av hygieniska skäl eftersom fiskhanteringen medförde mycket avfall och dålig lukt. Hallen bekostades med medel ur Renströmska fonden.

Till en början hade många fiskare inte råd att hyra in sig i hallen. År 1923 bestämde staden att sötvattenfisk och skaldjur inte fick säljas i fria luften och hallen fylldes då. År 1963 genomfördes upprustning med nya kyldiskar och uppvärmning av hallen till rumstemperatur. 1989 inreddes ett litet entresolplan med fiskrestaurang.

Inventeringsår Ej registrerat

Stadens fiskförsäljning skedde tidigare på Lilla Torget och flyttade 1849 till kajen vid Rosenlund i samband med att Gustav Adolfs torg blev stadens paradtorg. Platsen i Rosenlund iordningställdes som torg och trappor byggdes från kajen ned till vattnet. Försäljning av fisk skedde inledningsvis utomhus men ansågs ohygieniskt och planerna på en fiskhall började ta form.
Pengar för en fiskhall söktes ur Renströmska fonden som tilldelade 75 000 kronor för detta ändamål och uppdraget om urformning gick till arkitekt Victor von Gegerfelt. Feskekörka öppnades i november 1874.
Till fisktorget kom skärgårdsborna med stora segelbåtar för...

Läs mer i eget fönster

År 1873 - 1874 Nybyggnad

(Carl Fredrik) Victor Gegerfeldt, von (Arkitekt)

År 1873 - 1874 Nybyggnad

Victor von Gegerfelt (Arkitekt)

År 1963 - 1963 Ändring - ombyggnad, interiör
Nya kyldiskar och uppvärmning av hallen till rumstemperatur.
År 1989 - 1989 Ändring - ombyggnad, interiör
Nytt entresolplan med fiskrestaurang.