Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅSTORP KVIDINGE 170:1 - husnr 1, VÄSTRA SÖNNARSLÖVS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

västra Sönnarslövs kapell 032.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTRA SÖNNARSLÖVS KAPELL (akt.), VÄSTRA SÖNNARLÖVS KAPELL (akt.)

1939 - Okänt

1939 - 1939

1953 - 1953

Skåne
Åstorp
Skåne
Kvidinge
Kvidinge församling
Lunds stift
Östra Storgatan 110

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Historik

Inventeringsår 2016

Kapellet ligger på den kyrkogård där Västra Sönnarslövs medeltida kyrka låg. Den hade enligt romanskt mönster långhus, kor och absid. En fristående klockstapel fanns också. Den gamla kyrkan var liten och församlingen hade behov av en mycket större kyrka. Redan i mitten på 1800-talet började man diskutera nybyggnad eller tillbyggnad av den gamla kyrkan men beslutade sig för nybyggnad. Flera olika alternativa platser för den nya kyrkan fanns. Den gamla kyrkan förföll och de två åren före nya kyrkans invigning firades gudstjänst i skolan i Sönnarslöv. Den medeltida kyrkan och dess inredning såldes på auktion. En ny kyrka byggdes 1894 e...

Läs mer i eget fönster

År 1939 - Okänt Nybyggnad
År 1939 - Okänt Invigning
År 1939 - 1939 Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet
Augusta Larsson testamenterade 1936 sin kvarlåtenskap på 10000 kr till församlingen för att uppföra ett kapell på gamla kyrkogården. Ritningar och arbetsbeskrivning gjordes av byggmästare Sture Svensson från Kvidinge och Bröderna Pålsson i Kvidinge uppförde kapellet som invigdes 1939.

Sture Svensson (Byggmästare)

År 1939 - 1939 Invigning
Kapellet invigdes 1939.
År 1939 - 1939 Fast inredning - altare
Altaret, från 1939, är ett murat blockaltare, putsat och målat lika väggarna. Altarskivan är av slipad grå kalksten.
År 1939 - 1939 Fast inredning - predikstol
Ambo, av brunlaserad furu med tre täckta sidor. På framsidan finns ett utanpå liggande kors och ram av trä. Förmodligen från byggnadsåret 1939.
År 1939 - 1939 Fast inredning - bänkinredning
Bänkinredningen i brunlaserad furu är öppen. Förmodligen från byggnadsåret 1939. Gavlarna är ovan sitsen smala och i ovankant halvcirkelformade, nedanför sitsen är de lika breda som sitsen. Ryggarna är av plywood. Psalmbokshylla och fotbräda är integrerade. Orange dynor ligger i bänkarna.
År 1953 - 1953 Nybyggnad
1953 uppfördes en fristående klockstapel med klocka på kyrkogården efter att Anna Stenberg testamenterat pengar till detta.
År 1953 - 1953 Specifika inventarier - kyrkklocka
Klockan i den fristående klockstapeln är gjuten 1953 av Bergholtz klockgjuteri i Stockholm. Klockan pryds av en inskription i form av en psalmvers.

Bergholtz Klockgjuteri AB (Klockgjuteri)

År 2005 - 2005 Specifika inventarier - dopfunt
Dopfunten är en trädstam från ett träd som fällts på kyrkogården, ca 2005. På trädstammen ställs en silverskål vid dop.
År 2014 - 2014 Teknisk installation - värme
1959 restes ett träkors med en minnesinskrift på kyrkogården för att påminna om den medeltida kyrkan.