Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY SPECKSRUM 1 - husnr 9001, FOGELBERGSKA HUSET Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FOGELBERGSKA HUSET (akt.)

1200 - 1499

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift

Handel och bankväsende - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Specksrum 1: Fastigheten omfattar tre byggnader som disponeras av Radio Gotland. Fem medeltida stenhus har dokumenterats inom fastigheten, varav det finns delar av åtminstone tre i yngre byggnadskroppar. På 1697 års karta benämns fastigheten som tomt 258 och är bebyggd med ett stenhus med gårdsrum, lada och stall. Enligt husklassifikationen från 1785 ägdes fastigheten av den lokalt kända färgaresläkten Brygger och vid detta årtal fanns på fastigheten stenhuset med tegeltak, ett trähus, ett färghus, ett brygghus, en lada av sten och trä samt en trädgård.
Stenhuset från 1697 års karta är den nuvarande byggnaden i söder och som i volym...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1499 Nybyggnad
I byggnaden finns murverk från två medeltida stenhus, med vissa bevarade detaljer.
År 1680 - 1699 Ändring - påbyggnad
Stenhuset från 1697 års karta är den nuvarande byggnaden i söder och som i volym och huvuddrag är typisk för 1700-talet.
År 1850 - 1869 Ändring - tillbyggnad
Mot gården finns en vinkeltillbyggnad i sten som troligen uppfördes omkring 1860 som brygghus.
År 1970 - 1989 Ändring - ombyggnad
Fastigheten totalombyggdes inför radions inflyttning omkring 1980, varvid åtskilliga byggnadsdelar och detaljer av kulturhistoriskt intresse försvann.