Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM DJURGÅRDEN 1:1 - husnr 9002, BLÅ PORTEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BLÅ PORTEN (akt.)

1848 - 1848

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
Oscars församling
Stockholms stift

Park och trädgård - Entrébyggnad

Utbildning och vetenskap - Entrébyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

År 1848 - 1848 Nybyggnad
Porten med sina järngrindar gjöts vid Brefvens bruk 1848 för att sättas upp vid infarten till Södra Djurgården.

Johan Adolf Hawerman (Arkitekt)

Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X (Arkiv)

År 1882 - 1882 Flyttning
1882 ansågs porten vara vara alltför stort hinder i trafiken och flyttades. Den stod sedan vid dåvarande skogsinstitutets entré mot Strandvägen på andra sidan Djurgårdsbron.
År 1921 - 1921 Flyttning
1921 flyttades porten på nytt. Denna gång till Frescati, där den sattes upp som entréport till lantbruksakademins dåvarande anläggning vid Experimentalfältet.
År 1966 - 1966 Flyttning
I samband med att lantbruksakademins område togs i bruk för Stockholms universitet, togs porten ned, restaurerades och sattes upp 1966 upp på sin nuvarande plats i närheten av där den ursprungligen stått.