Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SOLNA SKYTTEN 2 - husnr 1, SOLNA TINGSRÄTT Ny sökning Tillbaka till sökning

9920B010EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SOLNA DOMSAGAS TINGSHUS (inakt.), TINGSHUS FÖR SOLNA DOMSAGA (inakt.), SOLNA TINGSRÄTT (akt.)

1964 - 1967

1966 - 1966

Stockholm
Solna
Uppland
Solna
Solna församling
Stockholms stift
Hannebergsgatan 33, Skytteholmsvägen 14, Skytteholmsvägen 16, Skytteholmsvägen 18

Rättsväsende - Tingshus

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

På 1960-talet huserade Solna domsaga, som endast bestod av Solna stad, i Haga tingshus tillsammans med Sollentuna och Färentuna domsaga. Lokalbristen var stor och eftersom var den senare av de båda domsagorna var den största beslutades att den ensam skulle utnyttja lokalerna i Haga. Samtidigt pågick en planering av Solna centrum, något som tingshusbyggnadsskyldige ville utnyttja för en bra placering av ett nytt tingshus. År 1961 beslutades således att Solna domsaga skulle få nya domstolslokaler i Solna centrum men i väntan på att huset skulle bli färdigt höll häradsrätten mellan åren 1963 och 1966 ting på olika platser i Stockholm. ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2011

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingsrätten utgör en del av det moderna Solna centrum som planerades och byggdes under 1960-talet. Byggnaden är uppförd i fyra våningar och har formen av en tämligen sluten låda med släta sidor. På husets baksida ansluter en lägre byggnad som sammanbinder tingshuset med det nakna berget som reser sig i öster.

Tingshusets fasader är klädda med mörkt, hårdbränt tegel och murverket artikuleras av obrutna fönsterband som löper över hela fasaden. Bottenvåningen har en täckning av mörka kalkstensskivor och entrépartiet är uppglasat och försett med texten "Solna tingsrätt...

Läs mer i eget fönster

År 1964 - 1967 Nybyggnad
Bygglov och slutbesiktningsår.

Haga Tingshus Styrelse (Byggherre)

Kaj Sucksdorff (Arkitekt)

Svenska Riksbyggens Arkitektkontor (Arkitektkontor)

År 1966 - 1966 Nybyggnad
Byggnaden, som uppfördes för Solna tingslag, fungerade vid inventeringstillfället ännu som tingshus.

Forss & Son AB (Byggmästare)

Kaj Sucksdorff (Arkitekt)

Sture Andersson (Arkitekt)