Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

VAXHOLM STYRMANNEN 1 - husnr 1, RÅDHUSET, VAXHOLM Ny sökning Tillbaka till sökning

9919B20EL

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RÅDHUSET, VAXHOLM (akt.)

1885 - 1885

Stockholm
Vaxholm
Uppland
Vaxholm
Vaxholms församling
Stockholms stift
Torget 1

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Häkte / arrest

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Rådhuset uppfördes av trä i två våningar. Följande beskrivning av rådhusets tillkomst och förändringar baseras på Hans Algards text "Rådhuset i Vaxholm, En dokumentation med historik och beskrivning" från 1983.

Arkitektbröderna Axel och Hjalmar Kumlien som stod bakom ritningarna gav det ett klassicerande formspråk som präglas av symmetri (Algard, 1993). Mot torget framhävdes mittpartiet av en portik med fyra kolonner som bar upp en glasveranda i andra våning. Ovan den kraftfullt profilerade takgesimsen höjde sig en fronton med urverk. Fasaderna kläddes med liggan...

Läs mer i eget fönster

År 1885 - 1885 Nybyggnad
Byggnaden fungerade som rådhus mellan åren 1885-1948. Vid inventeringstillfället, 1999, hyste byggnaden kommunal verksamhet.

Axel Kumlien (Arkitekt)

Hjalmar Kumlien (Arkitekt)

År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad

Cyrillus Johansson (Arkitekt)