Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY ÖSTERMUR 17 - husnr 2, UTHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
UTHUS (akt.)

1954 - 1954

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
Klinttorget 8

Bostadsbebyggelse - Uthus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Under 1800-talet och fram till 1900-talets mitt fanns äldre uthusbebyggelse i fastighetens sydöstra hörn. Denna ersattes 1954 av ett gårdshus i silikattegel på samma plats, vilket inrymmer förråd, verkstad och gästrum.

KÄLLA: Visby innerstad - en bebyggelseinventering. Del 2. (2003). Huvudred. Hansson, Joakim. C O Ekblad & Co, Västervik. ISBN: 91-88036-53-7

År 1954 - 1954 Nybyggnad