Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY MUNKEN 12 - husnr 9001, FLERBOSTADSHUS MED LOKALER Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
FLERBOSTADSHUS MED LOKALER (akt.)

1200 - 1299

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Handel och bankväsende - Restaurang

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

MUNKEN 12 - På fastigheten finns idag två byggnader som ursprungligen var fristående, men idag är de sammanbundna med varandra. De båda husen, främst det nordligast belägna, har en välbevarad, ålderdomlig karaktär och utgör en viktig del av stadsbilden kring Stora Torget.
Under hela fastigheten finns byggnadsrester från medeltiden. Murverk till Ryska kyrkan och även delar av dess kyrkogård påträffades vid arkeologiska undersökningar på 1970-talet. Dessa kvarligger under mark i hela fastighetens utbredning. Kyrkan övergavs redan under medeltiden. Idag kan man genom fastighetens källare komma ned till de framgrävda, delvis tillgängli...

Läs mer i eget fönster

År 1200 - 1299 Nybyggnad
Under hela fastigheten finns byggnadsrester från medeltiden.
År 1600 - 1699 Ändring - påbyggnad
Under 1600-talet var nuvarande fastigheterna Munken 12, 14, 15 och 16 samt den södra delen av Munken 7 sammanslagna till en större tomt med nummer 142. Den bebyggdes då med det skiftesverkshus som än idag står kvar på fastigheten.