Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ENKÖPING VECKHOLM 1:10 - husnr 4, ÖSTRA FLYGELN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖSTRA FLYGELN (akt.)

1740 - 1759

Uppsala
Enköping
Uppland
Veckholm
Veckholms församling
Uppsala stift
Veckholm 1

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Flyglarna är även de uppförda av timmer och reveterade, de torde vara samtida med huvudbyggnaden. Den östra flygeln upprustades interiört år 1993.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Upplands län, 1994-12-02, Dnr 221-2887-94

År 1740 - 1759 Nybyggnad
År 1993 - 1993 Ändring - ombyggnad, interiör