Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ENKÖPING VECKHOLM 1:10 - husnr 1, VECKHOLMS GAMLA PRÄSTGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VECKHOLMS GAMLA PRÄSTGÅRD (akt.)

1740 - 1759

Uppsala
Enköping
Uppland
Veckholm
Veckholms församling
Uppsala stift
Veckholm 1

Boställe och tjänstebostad - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Den gamla prästgården är en reveterad timmerbyggnad, troligen uppförd vid mitten av 1700-talet, samt ombyggd under 1700-talets slut och försedd med en frontespis mot söder i början av 1800-talet. Vid dessa tillfällen tillkom reveteringen och tegeltaket, ursprungligen var byggnaden opanelad, rödfärgad och täckt av torv.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Upplands län, 1994-12-02, Dnr 221-2887-94

År 1740 - 1759 Nybyggnad
År 1770 - 1799 Ändring - ombyggnad
År 1800 - 1829 Ändring - ombyggnad, exteriör
Byggnaden försågs med en frontespis mot söder i början av 1800-talet.