Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KUNGÄLV LYCKE-TOFTA 1:7 - husnr 1 Ny sökning Tillbaka till sökning

13177_hus 1_LR_20061027 004

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1705 - 1710

1705 - 1710

Västra Götaland
Kungälv
Bohuslän
Lycke
Lycke församling
Göteborgs stift
Tofta 200

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Corps-de-logi

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Enligt brandstodshandlingar framgår att år 1800 försågs huvudbyggnaden med utbyggnader i en vånings höjd på gavlarna. När Eric Adolf Hallin övertog Tofta år 1902 började en omfattande om- och tillbyggnad av corps- de logiet som påbyggdes i båda ändar till höjd lika som mittpartiet. Huvudbyggnaden präglas av tydliga årsringar med 1700-talsprägel och jugendprägel från 1900-talets början. Hallins monogram finns på halltrappans trappstolpar. Flygelbyggnaderna renoverades inte i samma omfattning.

KÄLLA: Tofta herrgård-kulturhistorisk dokumentation inför byggnadsminnesförklaring nr 23, Länsstyrelsen 1982

År 1705 - 1710 Nybyggnad
År 1705 - 1710 Nybyggnad
År 1782 - 1782 Ändring - tillbyggnad
År 1800 - 1800 Ändring - tillbyggnad
År 1903 - 1903 Ändring - ombyggnad