Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY BÄGAREN 6 - husnr 1, BOSTADSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOSTADSHUS (akt.)

1697 - 1697

1697 - 1697

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
Klintgränd 3

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

BÄGAREN 6 - Fastigheten Bägaren 6 är belägen i kvarterets sydöstra hörn och angränsar till Nygatan i öster och Klintgränd i söder. Den södra delen av tomten var bebyggd med ett trähus med tillhörande kålgård redan 1697. Enligt 1785 års husklassifikation framgår att tomten vid denna tid var bebyggd med två trähus, ett med trätak och ett med tegeltak. Det nuvarande bostadshuset, placerat i fastighetens sydöstra hörn med långsidan mot Klintgränd och gaveln mot Nygatan, är sannolikt uppfört som enkelstuga omkring 1790 med ett bakbygge från 1800-talet. Sannolikt bevarar det även delar av det hus som finns beskrivet 1697. Huset har en ski...

Läs mer i eget fönster

År 1697 - 1697 Nybyggnad
Fastigheten Bägaren 6 är belägen i kvarterets sydöstra hörn och angränsar till Nygatan i öster och Klintgränd i söder. Den södra delen av tomten var bebyggd med ett trähus med tillhörande kålgård redan 1697. Det nuvarande bostadshuset, placerat i fastighetens sydöstra hörn med långsidan mot Klintgränd och gaveln mot Nygatan, är sannolikt uppfört som enkelstuga omkring 1790 med ett bakbygge från 1800-talet. Sannolikt bevarar det även delar av det hus som finns beskrivet 1697.
År 1697 - 1697 Nybyggnad
År 1785 - 1794 Ändring - påbyggnad
Det nuvarande bostadshuset, placerat i fastighetens sydöstra hörn med långsidan mot Klintgränd och gaveln mot Nygatan, är sannolikt uppfört som enkelstuga omkring 1790 med ett bakbygge från 1800-talet.
År 1800 - 1899 Ändring - tillbyggnad
Det nuvarande bostadshuset, placerat i fastighetens sydöstra hörn med långsidan mot Klintgränd och gaveln mot Nygatan, är sannolikt uppfört som enkelstuga omkring 1790 med ett bakbygge från 1800-talet.