Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GOTLAND VISBY STORA HÄSTNÄS 1:1 - husnr 5, STORA HÄSTNÄS Ny sökning Tillbaka till sökning

085W4378

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
STORA HÄSTNÄS (akt.)

1270 - 1329

Gotland
Gotland
Gotland
Visby
Visby domkyrkoförsamling
Visby stift
Visby Stora Hästnäs 229

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Mangårdsbyggnad

Offentlig förvaltning - Magasin

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Byggnaden är uppförd under sent 1200-tal eller tidigt 1300-tal och är både interiört och exteriört välbevarad. Den är den bäst bevarade representanten för de medeltida profana husen på den gotländska landsbygden.
Den högresta kalkstensbyggnaden har stora likheter med packhusen i Visby, med trappgavlar, mittvåningens galleri med tre spetsbågsöppningar samt översta våningens rundbågsformade varuport. Byggnaden består av en högkällare med ett kryssvalv och två mindre tunnvalv, samt över dessa ett större tunnvalv. Både högkällaren och det övre tunnvalvet är avdelade med bjälklag av trä, så att det bildas fyra våningar.
En rundbågepo...

Läs mer i eget fönster

År 1270 - 1329 Nybyggnad
Byggnaden är uppförd under sent 1200-tal eller tidigt 1300-tal.

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1997-06-19. Dnr 221-953-97 (Arkiv)

År 1925 - 1925 Ändring - restaurering
1925 genomfördes en restaurering med inslag av rekonstruktion. Byggnaden var då kraftigt förfallen. Den ursprungliga takresningen rekonstruerades, de förfallna trappgavlarna restaurerades och återuppbyggdes delvis, en i senare tid upptagen dörr i den sydöstra muren till första våningen murades igen. De då igenmurade fönstren i galleriet och den stora porten på sydvästra sidan återställdes.

Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Gotlands län, 1997-06-19. Dnr 221-953-97 (Arkiv)