Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SÖDERTÄLJE SÖDRA 1:2 - husnr 20, VATTENTORN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VATTENTORN (akt.)

1910 - 1949

Stockholm
Södertälje
Södermanland
Södertälje
Södertälje församling
Strängnäs stift
Stationsvägen 6B

Kommunikation - Vattentorn

Kommunikation - Vattentorn

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Vattentornet gavs en stram och enkel utformning. Det uppfördes med samma typ av tegel som stationen och avslutades upptill av en åttkantig huv som vilar på en takgesims. Tornets kompakta muryta genombryts endast på ett fåtal ställen av små fönstergluggar och en dörr med bågformad överdel. Tornets överdel markerades av åtta runda fönster på var sida under takgesimsen.

KÄLLOR: Kortfattad beskrivning över den historiska och tekniska utvecklingen av vissa större statsbanestationer - Del 2, Kungliga Järnvägsstyrelsen. Stockholm 1938
Förslag till skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet vattentorn vid stationen Södertälje ha...

Läs mer i eget fönster

År 1910 - 1949 Nybyggnad