Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KARLSTAD ÖRNEN 4 - husnr 3, KARLSTADS RÅDHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

987019YB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KARLSTADS RÅDHUS (akt.)

1868 - 1868

Värmland
Karlstad
Värmland
Karlstad
Karlstads domkyrkoförsamling
Karlstads stift
Kungsgatan 11

Offentlig förvaltning - Rådhus

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - I oktober 1865 fick byggnadsnämnden i uppdrag att låta ta fram ritningsförslag till ett nytt rådhus (Nygren, 1915 s. s 73). Ett halvår senare antogs ett förslag som hade utarbetats av arkitekten Ernst Jacobsson, Stockholm. Jacobsson hade avslutat sina studier vid Kungliga Akademien för de Fria Konsterna 1864 och var under åren 1865-66 på resa i Europa. Rådhuset i Karlstad var ett av hans första arbeten. På grund av en tvist om rådhustomten försenades bygget som satte igång först 1868. Redan i januari året därpå stod det emellertid färdigt.

Rådhuset är en monument...

Läs mer i eget fönster

År 1868 - 1868 Nybyggnad
Byggnaden fungerade som rådhus mellan 1868 - 1952. Efter sammanslagningen mellan Mellans-sysslets domsagas häradsrätt och rådhusrätten bildades Karlstads tingsrätt, som sedermera kom att disponera lokalerna.

Ernst Jacobsson (Arkitekt)

År 1975 - 1976 Ändring - tillbyggnad

Olle Dahlén (Arkitekt)