Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

RONNEBY LEJONET 5 - husnr 2, RONNEBY TINGSRÄTT Ny sökning Tillbaka till sökning

9814B27HB

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
RONNEBY TINGSRÄTT (akt.)

1910 - 1910

Blekinge
Ronneby
Blekinge
Ronneby
Ronneby församling
Lunds stift
Blasius königsgatan 4

Rättsväsende - Tingshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Tingsrätten huserar i två byggnader, den ursprungliga som uppfördes 1910 och tillbyggnaden från 1950-talet. Det gamla tingshuset är en reslig byggnad, uppförd på en grovhuggen granitsockel i två våningar med inredd vind. Fasaderna är putsade och avfärgade röda, det höga valmade sadeltaket belagt med rött tegel.

Den stora huskroppen är svåröverblickad. Den representativa, symmetriskt uppbyggda fasaden som vetter mot staden i norr tycks dölja en enkel rektangulär byggnad, men åt söder skjuter huset ut i flera distinkta delar. Den mest framträdande, vilken rymmer ting...

Läs mer i eget fönster

År 1910 - 1910 Nybyggnad
Byggnaden fungerade ännu som tingshus vid inventeringstillfället 1998.

Fritz Ullrich & E. Hallquisth (Firma)

Medelsta härads tingslags tingshusbyggnadsskyldige (Byggherre)

Svante Svensson (Byggmästare)

År 1924 - 1924 Ändring - ombyggnad
1924 företogs en genomgripande ombyggnad, då husets tidigare jugendpräglade formspråk stramades upp i nyklassicistisk anda.
År 1950 - 1950 Ändring - tillbyggnad