Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

EKSJÖ CISELÖREN 4 - husnr 9001, BOSTADSHUS Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOSTADSHUS (akt.)

1800 - 1829

Jönköping
Eksjö
Småland
Eksjö
Eksjö församling
Linköpings stift

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Längan utmed Norra Storgatan är uppförd av timmer i två våningar med fasad av locklistpanel mot gatan och fasspontpanel mot bakgården. I bottenvåningen mot gatan finns skyltfönster. Entrépartiet mot väster är indraget i fasaden och försett med en spegeldörr och två sentida glasade dörrar. Byggnaden har sadeltak och vilar på en delvis putsad sockel.

KÄLLOR: Beslut - Angående byggnadsminnesförklaring av en fyrlängad byggnad på Cicelören 4 i Eksjö, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1993-09-20. Dnr 221-11066-92
Beslut - Angående skyddsområde för byggnadsminnen i den norra stadskärnan i Eksjö, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1993-09-20. D...

Läs mer i eget fönster

År 1800 - 1829 Nybyggnad