Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

HANINGE DALARÖ 3:2 - husnr 3, KLAPPBRYGGA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
KLAPPBRYGGA (akt.)

1870 - 1899

Stockholm
Haninge
Södermanland
Dalarö
Dalarö-Ornö-Utö församling
Stockholms stift
Dalarö strandväg 31

Samhällsservice och teknisk försörjning - Brygga - Klappbrygga

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

Bryggan som används för hushållstvätt är byggd vid 1800-talets slut, men har på samma plats föregåtts av liknande bryggkonstruktioner sedan mer än 150 år tillbaka. Den är mycket sällsynt i länsregionen, och representerar ett fordom mycket vanligt förekommande kulturelement såväl i städer som i skärgården för hushållsanknuten s.k. byktvätt. Detta förhållande motiverar att den byggnadsminnesförklaras.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1997-02-19, Dnr -221-1996-4003

År 1870 - 1899 Nybyggnad
Bryggan som används för hushållstvätt är byggd vid 1800-talets slut, men har på samma plats föregåtts av liknande bryggkonstruktioner sedan mer än 150 år tillbaka.