Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

UPPSALA DANMARKS-HAMMARBY 5:1 - husnr 6, LINNÉS MUSEIBYGGNAD Ny sökning Tillbaka till sökning

1085W9565.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
LINNÉS MUSEIBYGGNAD (akt.)

1769 - 1769

Uppsala
Uppsala
Uppland
Danmark
Danmark-Funbo församling
Uppsala stift
Danmarks-Hammarby 20

Utbildning och vetenskap - Museibyggnad

Historik

Inventeringsår Ej registrerat

1769 lät Linné bygga det lilla stenhuset med ett enda rum på höjden bakom huvudbyggnaden. Anledningen säga vara att han ville ha ett brandsäkert förvar för sina naturaliesamlingar efter att ett större antal bränder hade härjat i Uppsala.

Byggnaden är symetrisk med kvadratisk bas och pyramidformat tak som kröns av ett förgyllt klot. Stensockeln är putsad, fasaderna har ockragul kraftig spritputs som inramas av hörnpilastrar och överstycke i vit slätputs. Taket är klätt med kyrkspån.

KÄLLA: Vårdprogram, Statens Fastighetsverk och Stockholms byggnadsantikvarier 2005

År 1769 - 1769 Nybyggnad